Sophantering

Hushållssopor och returpapper kastas i för ändamåplet uppställda kärl utanför porten. Föreningens soprum nås från Seglargatan 23 eller från innergården.

Soprummet öppnas med portnyckeln. Under hösten 2011 renoverades soprummet. En vägg flyttades för att ge ökad plats åt tidningar och pappersförpackningar. Golv och väggar målades och nya lister monterades längs väggarna. Den gamla rampen ersattes av en ny.

Sortering
Det kostar föreningen stora summor varje år att ta hand om soporna. Om vi alla hjälps åt med sorteringen, underlättar vi inte bara för hämtning av soporna utan vi höjer trivseln i soprummet mellan hämtningarna.

Soprummet har ett antal stationer med kärl för sortering:

  • Två kärl för grovsopor
  • En bur för kartong, wellpapp och andra pappersförpackningar
  • Två kärl för ofärgat returglas
  • Två kärl för färgat returglas
  • Ett kärl för lampor
  • Ett kärl förbatterier 
  • Ett kärl för småel
  • Två kärl för livsmedelsförpackningar av plast, exempelvis: Plasttuber, Refillpaket, Plastfolié, Vakuumförpackningar, Plastflaskor
  • Ett kärl för livsmedelsförpackningar av metall, exempelvis: Konservburkar, Metalltuber, Burklock och kapsyler, Aluminiumförpackningar, Sprayburkar
  • Ett kärl för mjuka plastförpackningar, exempelvis: Plastpåsar,Plastfolie och plastfilm, Chipspåsar

Obs! Förpackningar som slängs ska vara rena och torra. Kapsyler ska vara avskruvade från flaskor.

Butiker som säljer elektronik - allt från mobiltelefoner till tv-apparater är skyldiga från juli 2001 att ta hand om kasserad elektronik på ett miljöriktigt sätt vilket kan reducera elsoporna rejält. Inga hushållssopor med matrester får slängas i soprummet. Inte heller brandfarliga vätskor som rengörningsmedel, olja, bensin och målarfärg (tomma eller fulla). Inga förpackningar med medicin. Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

Byggavfall

Byggavfall efter lägenhetsrenovering är förbjudet att lämna i soprummet. Var och en måste på egen bekostnad forsla sådant till kommunens återvinningsstationer. Detta dels därför att soprummet är för litet och dels därför att det inte är rimligt att grannarna ska betala en boendes lägenhetsrenovering (bortforsling av byggavfall.

Sophämtning

Grovsopor hämtas en gång i veckan, måndagar. Tidningar och returpapper hämtas två gånger i veckan, måndagar och torsdagar.Glas hämtas varannan vecka. Elartiklar hämtas en gång per månad. Returplast och returmetall hämtas en gång per vecka. Livsmedelsförpackningar (plast respektive metall) hämtas varannan vecka.