Felanmälan

Här finner du alla telefonnummer du behöver när något har gått snett i fastigheten. Alla fel på fastigheten utom hissen sköts av Förvaltningen AB och Driftmästarna AB.

Allmänt

Från 10 januari 2018 har Förvaltningen ABs kundtjänst övertagit ansvaret för mottagning av felanmälningar.

Telefon: 0771-622 722 222
E-post: felanmalan@forvaltningenab.se
Telefontid: Vardagar 07:00-21:00

Journummer Driftmästarna AB

Telefon: 08-744 09 50
Telefontid: Övrig tid (dvs kvällar och helger)
Jouren får endast tillkallas vid akuta fel som kräver omedelbar insats.

Hissen

Hissarna sköts av Hissmästarna AB
Telefon: 0200-22 12 11 33
Telefontid: Dygnet runt (nås även via nödtelefonerna i hissarna)

Garage

Högtofta Stads Parkerings AB administrerar uthyrningen av garageplatserna.
Telefon: 08-772 96 00.

Bredband

Ownit's kundtjänst svarar på alla frågor som rör administrationen av vårt bredband. De har också en blankett för abonnemangsbeställning.
Telefon: 08-525 073 00
Du kan också kontakta ownit via deras hemsida: www.ownit.se 

Kabel-TV

Fastighetens kabeltv-leverantör är ComHem.
Telefon: 0775-17 17 20
Du kan också kontakta ComHem via deras hemsida www.comhem.com.